Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenia

1. Jak zgłosić zgromadzenie

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2018.408 t.j) organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w tzw. postępowaniu zwykłym. Informacje w tym zakresie znajduję się w zakładce "Postępowanie zwykłe".

PDFKARTA USŁUG - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie zwykłe.pdf

ODTzałącznik nr 1.odt


Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym. Informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce "Postępowanie uproszczone".

PDFKARTA USŁUG - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie uproszczone.pdf

 

Postępowanie zwykłe:
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za mocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 t.j) do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
faks: 34 3575100-102 w.30

2. Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym

Lp.

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

1.

Dobrodzień, Plac Wolności

11 listopada 2018r.
godzina 11:45
(czas trwania ok 1 godziny)

 

 

 

 

 

 

 

3. Decyzja o zakazie zgromadzenia

Lp.

Organizator

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Lp.

Data, godzina, minuta wniesienia zawiadomienia

(RRMMDDGGMM

Organizator zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Miejsce zgromadzenia

1.

2018.11.06
10:05

Pan
Andrzej Jasiński

11 listopada 2018r.
godzina 11:45
(czas trwania ok 1 godziny)

Dobrodzień
Plac Wolności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-09-2016
  przez: Andrzej Gawłowski
 • opublikowano:
  22-09-2016 15:04
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  06-11-2018 14:31
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4229
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×