Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4171200000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373213421055101492255085945218415455094047235530584896057059
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212412282524974268104630227331367463140729421420663624434939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 221560
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 128000
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 66546
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 62315
 5. Nabory pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 33174
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 32365
 7. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 25644
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 23603
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 23458
 10. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 22712
 11. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 22568
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 17496
 13. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 16856
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 16189
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12258
 16. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12205
 17. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 11078
 18. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 10670
 19. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 10406
 20. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 10328
 21. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 10060
 22. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10041
 23. Burmistrz
  Wyświetleń: 10008
 24. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 9860
 25. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 9820
 26. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9767
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9742
 28. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 9555
 29. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 9546
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9479
 31. Bieżące informacje publiczne 2017 - 2018
  Wyświetleń: 9281
 32. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8862
 33. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8838
 34. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 8672
 35. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 8665
 36. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 8643
 37. Statut gminy
  Wyświetleń: 8618
 38. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 8584
 39. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 8442
 40. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 8378
 41. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 8301
 42. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 7987
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7842
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7756
 45. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7678
 46. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 7532
 47. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7504
 48. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 7427
 49. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 7230
 50. Plany i programy
  Wyświetleń: 7135
 51. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 7070
 52. WYBORY
  Wyświetleń: 6950
 53. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 6931
 54. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 6815
 55. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 6264
 56. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji
  Wyświetleń: 6072
 57. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 6048
 58. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 5877
 59. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5730
 60. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 5563
 61. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 5554
 62. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 5449
 63. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 5414
 64. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 5398
 65. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 5364
 66. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5338
 67. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 5331
 68. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 5330
 69. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5326
 70. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 5316
 71. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5190
 72. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 5130
 73. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5018
 74. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 5000
 75. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 4977
 76. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 4972
 77. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 4914
 78. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 4893
 79. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 4879
 80. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4870
 81. Radcy prawni
  Wyświetleń: 4837
 82. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4817
 83. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 4696
 84. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 4695
 85. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4684
 86. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 4663
 87. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 4631
 88. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 4539
 89. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 4536
 90. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 4524
 91. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 4504
 92. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 4498
 93. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 4492
 94. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 4407
 95. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 4388
 96. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 4358
 97. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4350
 98. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 4348
 99. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 4318
 100. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4316
 101. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4256
 102. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 4232
 103. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 4217
 104. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 4194
 105. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 4190
 106. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 4112
 107. SKARBNIK
  Wyświetleń: 4108
 108. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 4065
 109. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 4047
 110. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 3989
 111. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 3974
 112. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3967
 113. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3962
 114. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 3950
 115. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 3938
 116. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3925
 117. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3918
 118. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 3899
 119. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3888
 120. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3868
 121. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 3866
 122. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3861
 123. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 3762
 124. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3736
 125. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 3733
 126. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 3723
 127. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3708
 128. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 3705
 129. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 3676
 130. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 3671
 131. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 3665
 132. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3653
 133. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 3645
 134. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3634
 135. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 3630
 136. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3605
 137. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 3591
 138. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 3589
 139. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 3582
 140. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 3573
 141. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 3561
 142. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 3522
 143. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3510
 144. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 3485
 145. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 3461
 146. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 3454
 147. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 3448
 148. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 3438
 149. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 3435
 150. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 3434
 151. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 3392
 152. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 3384
 153. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3368
 154. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 3366
 155. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 3350
 156. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 3348
 157. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 3347
 158. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 3298
 159. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 3294
 160. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 3272
 161. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 3248
 162. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3229
 163. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 3228
 164. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3210
 165. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 3207
 166. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3201
 167. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 3195
 168. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 3189
 169. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3174
 170. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3159
 171. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 3145
 172. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 3129
 173. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3112
 174. Petycje
  Wyświetleń: 3058
 175. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 3048
 176. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 3023
 177. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 3007
 178. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 2997
 179. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2943
 180. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2932
 181. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 2905
 182. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2902
 183. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2899
 184. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2895
 185. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2891
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2883
 187. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2877
 188. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2866
 189. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 2863
 190. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2862
 191. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 2860
 192. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2844
 193. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2839
 194. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2835
 195. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 2829
 196. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2821
 197. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2819
 198. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2808
 199. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2797
 200. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2788
 201. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2783
 202. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2765
 203. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2749
 204. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2736
 205. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2733
 206. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2686
 207. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 2670
 208. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2660
 209. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2659
 210. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2638
 211. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2623
 212. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2622
 213. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2620
 214. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 2588
 215. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2588
 216. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2578
 217. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 2559
 218. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2557
 219. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 2554
 220. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2550
 221. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 2540
 222. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 2533
 223. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2531
 224. Programy rządowe
  Wyświetleń: 2524
 225. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2515
 226. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2509
 227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2506
 228. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2502
 229. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2484
 230. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2467
 231. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2463
 232. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2448
 233. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2447
 234. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2434
 235. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2430
 236. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 2429
 237. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 2425
 238. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 2423
 239. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 2414
 240. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2410
 241. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2408
 242. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2407
 243. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 2405
 244. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 2398
 245. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 2393
 246. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 2370
 247. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2369
 248. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 2366
 249. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2360
 250. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 2320
 251. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2320
 252. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 2309
 253. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 2302
 254. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2297
 255. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2293
 256. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2285
 257. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2283
 258. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2271
 259. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 2269
 260. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2249
 261. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2240
 262. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2228
 263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 2225
 264. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2221
 265. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 2221
 266. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 2219
 267. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2217
 268. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 2207
 269. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2199
 270. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 2196
 271. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2184
 272. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2156
 273. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 2155
 274. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 2154
 275. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 2147
 276. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2143
 277. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2124
 278. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2122
 279. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2115
 280. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2103
 281. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2093
 282. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2090
 283. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2075
 284. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2074
 285. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 2063
 286. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 2060
 287. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 2059
 288. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2056
 289. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2053
 290. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2036
 291. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2033
 292. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2030
 293. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 2024
 294. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 2020
 295. Informacje o stanie gminy 2017-2018
  Wyświetleń: 2016
 296. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1999
 297. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1991
 298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1989
 299. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1982
 300. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1979
 301. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1971
 302. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1961
 303. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1954
 304. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1940
 305. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1940
 306. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1939
 307. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1920
 308. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1919
 309. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1917
 310. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1894
 311. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1863
 312. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1848
 313. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1844
 314. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1838
 315. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1832
 316. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 1827
 317. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1821
 318. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1805
 319. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1789
 320. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1788
 321. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1787
 322. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1779
 323. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1767
 324. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1759
 325. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1737
 326. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1733
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1732
 328. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1728
 329. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1724
 330. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1719
 331. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1713
 332. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 1699
 333. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 1698
 334. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1685
 335. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 1683
 336. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1669
 337. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1669
 338. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1663
 339. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1657
 340. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1646
 341. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1623
 342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1621
 343. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1619
 344. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1611
 345. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1610
 346. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1589
 347. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1586
 348. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 1577
 349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1568
 350. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1566
 351. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1564
 352. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1556
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1555
 354. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1547
 355. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1534
 356. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1532
 357. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1525
 358. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1512
 359. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 1499
 360. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1498
 361. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1491
 362. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1487
 363. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1487
 364. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 1482
 365. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1480
 366. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1480
 367. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1480
 368. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1476
 369. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1474
 370. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 1446
 371. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1432
 372. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1417
 373. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1417
 374. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1411
 375. Informacje o odpadach
  Wyświetleń: 1370
 376. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1369
 377. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 1361
 378. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1352
 379. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1347
 380. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1344
 381. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 1337
 382. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1335
 383. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 1334
 384. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 1326
 385. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1309
 386. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1309
 387. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1293
 388. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1283
 389. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 1269
 390. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 1267
 391. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1260
 392. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1252
 393. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1239
 394. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1223
 395. Budżet i jego realizacja 2019
  Wyświetleń: 1205
 396. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 1183
 397. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 1178
 398. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 1165
 399. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 1146
 400. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1140
 401. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1139
 402. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1137
 403. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1130
 404. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1120
 405. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1114
 406. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1112
 407. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1098
 408. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1096
 409. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018
  Wyświetleń: 1079
 410. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1077
 411. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1073
 412. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 1044
 413. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1042
 414. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 1027
 415. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1025
 416. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1016
 417. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 983
 418. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 933
 419. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 926
 420. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 918
 421. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 914
 422. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 901
 423. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 887
 424. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 886
 425. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 885
 426. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 872
 427. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 870
 428. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 824
 429. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 814
 430. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 804
 431. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 801
 432. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 794
 433. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 791
 434. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 785
 435. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 762
 436. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 756
 437. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 749
 438. Protokoły z posiedzeń Komisji 2018
  Wyświetleń: 740
 439. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 732
 440. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 732
 441. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 670
 442. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach
  Wyświetleń: 599
 443. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 579
 444. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 550
 445. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 544
 446. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 533
 447. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 521
 448. Akty Prawa Miejscowego 2018 rok
  Wyświetleń: 469
 449. Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 465
 450. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 457
 451. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2018
  Wyświetleń: 405
 452. Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowosci Rędzina"
  Wyświetleń: 400
 453. Interpelacje - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 369
 454. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 366
 455. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w roku 2018r.
  Wyświetleń: 353
 456. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 347
 457. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 342
 458. Ogłoszenie o wyniku postępowania- zapytanie oferowe
  Wyświetleń: 319
 459. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 316
 460. Budowa zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8 przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle na nieruchomości nr 2244 z mapy 9, obręb Żedowice oraz nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.
  Wyświetleń: 277
 461. Interpelacje
  Wyświetleń: 266
 462. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2018
  Wyświetleń: 243
 463. Badanie uchwał 2018
  Wyświetleń: 225
 464. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień IV" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 2404 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 176
 465. Zapytanie oferowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 169
 466. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 149
 467. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień I" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szemrowice, na działce o nr ew. 117 (obręb 0066) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 130
 468. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień III" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 3014 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 129
 469. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień II" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Dobrodzieńska, na działce o nr ew. 46 (obręb 0015) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 124
 470. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 4" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 120
 471. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 117
 472. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 113
 473. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 514/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 105
 474. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 504/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 104
 475. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019
  Wyświetleń: 104
 476. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 3" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 92
 477. Informacje radnych o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 92
 478. Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/34 położonej w obrębie 0015 Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 89
 479. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 2" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 84
 480. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2019
  Wyświetleń: 81
 481. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 1" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 80
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 9742
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×