Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6450653455509856753672290634904999853584465273007400
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
376523460455406493925109645353415885112547476531814909357096
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216142312125380277004680627681370993170329706423783652635227
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
236332585021984257992614323749240172418521664286172347127180
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230321760721545227912484729093224432051721440210492242723275
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
167592185919286181641981522120177251788519809236322241218553
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
148841290612542131611378613567146201111216697139471605612443
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13060892590828504109488965857052537874610837115349779
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000210373723979417815
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 255841
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 160881
 3. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 85005
 4. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 80943
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 72762
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 44699
 7. Nabory pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 40544
 8. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 28607
 9. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 28145
 10. Rada Miejska
  Wyświetleń: 26701
 11. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 26674
 12. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 23617
 13. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 21675
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 20005
 15. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 19693
 16. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 13905
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13903
 18. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 13595
 19. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 12281
 20. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 12233
 21. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 12160
 22. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 12157
 23. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 11792
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 11642
 25. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 11550
 26. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 11524
 27. Burmistrz
  Wyświetleń: 11325
 28. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 11240
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11237
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10999
 31. Bieżące informacje publiczne 2017 - 2018
  Wyświetleń: 10989
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10950
 33. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10532
 34. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 10499
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10277
 36. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 10178
 37. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 10165
 38. Statut gminy
  Wyświetleń: 9891
 39. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 9815
 40. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 9772
 41. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 9739
 42. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 9721
 43. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9671
 44. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9434
 45. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 9352
 46. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 9320
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9277
 48. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 8961
 49. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8960
 50. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 8756
 51. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 8555
 52. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8186
 53. Plany i programy
  Wyświetleń: 8166
 54. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 7940
 55. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 7883
 56. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 7851
 57. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 7815
 58. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 7340
 59. WYBORY
  Wyświetleń: 7234
 60. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 7129
 61. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 6931
 62. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 6844
 63. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 6614
 64. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 6548
 65. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 6546
 66. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6496
 67. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6430
 68. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 6411
 69. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 6334
 70. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6320
 71. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 6212
 72. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 6184
 73. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 6149
 74. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 6108
 75. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 6090
 76. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6083
 77. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 6074
 78. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5884
 79. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 5873
 80. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 5787
 81. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5785
 82. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5771
 83. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5754
 84. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 5736
 85. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 5727
 86. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5660
 87. Radcy prawni
  Wyświetleń: 5638
 88. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 5630
 89. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 5608
 90. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5592
 91. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5539
 92. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 5530
 93. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 5473
 94. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 5405
 95. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5320
 96. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 5307
 97. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 5258
 98. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 5255
 99. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 5247
 100. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5190
 101. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 5162
 102. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 5148
 103. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 5103
 104. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 5074
 105. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5018
 106. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 4969
 107. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 4963
 108. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 4960
 109. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 4920
 110. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4911
 111. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 4890
 112. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 4869
 113. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 4804
 114. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 4786
 115. SKARBNIK
  Wyświetleń: 4755
 116. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 4745
 117. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 4725
 118. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 4687
 119. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4656
 120. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 4634
 121. Samodzielne stanowisko ds. organizacji OSP
  Wyświetleń: 4626
 122. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 4618
 123. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 4618
 124. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 4569
 125. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 4562
 126. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 4516
 127. Samodzielne stanowisko ds. handlu i usług
  Wyświetleń: 4489
 128. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 4488
 129. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 4483
 130. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4469
 131. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 4439
 132. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 4435
 133. Samodzielne stanowisko ds. informatyki
  Wyświetleń: 4409
 134. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 4395
 135. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 4351
 136. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 4328
 137. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 4312
 138. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 4277
 139. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 4274
 140. Roczne informacje o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 4259
 141. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 4253
 142. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 4252
 143. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 4228
 144. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4222
 145. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 4220
 146. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4218
 147. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 4165
 148. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 4163
 149. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 4148
 150. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 4121
 151. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4103
 152. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 4080
 153. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 4059
 154. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 4049
 155. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 4019
 156. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 4014
 157. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 3997
 158. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3950
 159. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 3937
 160. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 3936
 161. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 3934
 162. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3933
 163. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 3921
 164. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 3914
 165. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 3911
 166. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 3898
 167. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 3893
 168. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3884
 169. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 3882
 170. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 3866
 171. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3838
 172. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 3831
 173. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3827
 174. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 3805
 175. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 3803
 176. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 3796
 177. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 3792
 178. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3783
 179. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 3776
 180. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3769
 181. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3749
 182. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3749
 183. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 3712
 184. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 3676
 185. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3660
 186. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 3654
 187. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 3590
 188. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 3570
 189. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 3561
 190. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 3512
 191. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 3509
 192. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3493
 193. Programy rządowe
  Wyświetleń: 3490
 194. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 3486
 195. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3482
 196. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3418
 197. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3399
 198. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3398
 199. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 3372
 200. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 3361
 201. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3358
 202. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 3348
 203. Informacje o stanie gminy 2017-2019
  Wyświetleń: 3347
 204. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 3339
 205. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 3332
 206. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 3329
 207. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 3321
 208. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 3321
 209. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3311
 210. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3304
 211. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 3287
 212. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 3284
 213. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3280
 214. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 3275
 215. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 3266
 216. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 3263
 217. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 3241
 218. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3229
 219. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 3216
 220. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3178
 221. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 3171
 222. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3171
 223. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 3165
 224. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3146
 225. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 3140
 226. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 3129
 227. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 3119
 228. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 3118
 229. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 3110
 230. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3107
 231. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 3103
 232. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 3099
 233. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3087
 234. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3068
 235. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 3060
 236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3056
 237. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 3054
 238. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3048
 239. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3043
 240. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3029
 241. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 3014
 242. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3011
 243. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2987
 244. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2978
 245. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2975
 246. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2964
 247. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2897
 248. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 2887
 249. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2886
 250. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 2874
 251. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 2873
 252. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2872
 253. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2870
 254. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2858
 255. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 2857
 256. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2856
 257. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2828
 258. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 2825
 259. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 2813
 260. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2801
 261. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 2794
 262. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2794
 263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2784
 264. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2775
 265. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2773
 266. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 2742
 267. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 2741
 268. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2732
 269. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2731
 270. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 2729
 271. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2723
 272. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2720
 273. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2699
 274. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2683
 275. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2681
 276. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 2673
 277. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 2667
 278. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 2658
 279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2649
 280. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2628
 281. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2602
 282. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 2591
 283. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2582
 284. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2579
 285. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 2565
 286. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2562
 287. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2561
 288. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 2559
 289. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 2555
 290. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 2538
 291. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 2538
 292. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 2533
 293. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 2527
 294. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 2520
 295. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2513
 296. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2507
 297. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2493
 298. Informacje o odpadach
  Wyświetleń: 2488
 299. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2485
 300. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2484
 301. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 2480
 302. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 2479
 303. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2479
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2456
 305. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2444
 306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2444
 307. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2441
 308. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 2438
 309. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2437
 310. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 2428
 311. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2416
 312. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2416
 313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2412
 314. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2407
 315. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 2388
 316. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2385
 317. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2379
 318. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 2372
 319. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 2370
 320. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2366
 321. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2352
 322. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 2351
 323. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 2317
 324. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 2305
 325. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2305
 326. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2298
 327. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 2288
 328. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2276
 329. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2258
 330. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2246
 331. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 2239
 332. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2225
 333. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2222
 334. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 2216
 335. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2208
 336. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 2203
 337. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2201
 338. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2194
 339. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 2189
 340. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2187
 341. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 2172
 342. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 2154
 343. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 2149
 344. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2130
 345. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 2129
 346. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2120
 347. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2119
 348. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2115
 349. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2113
 350. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 2107
 351. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 2104
 352. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2100
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2099
 354. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 2096
 355. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2091
 356. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2018
  Wyświetleń: 2091
 357. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2090
 358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2079
 359. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 2078
 360. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2077
 361. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2076
 362. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2057
 363. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2055
 364. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2040
 365. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 2028
 366. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 2015
 367. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2014
 368. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2012
 369. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 1996
 370. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1984
 371. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 1981
 372. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1980
 373. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1978
 374. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1972
 375. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1962
 376. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1961
 377. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1951
 378. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1931
 379. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 1918
 380. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1897
 381. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 98 położonej w obrębie 0006 Bzinica Stara, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1895
 382. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1887
 383. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1870
 384. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 1850
 385. Budżet i jego realizacja 2019
  Wyświetleń: 1844
 386. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1844
 387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1844
 388. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1841
 389. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1806
 390. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1784
 391. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 1783
 392. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1768
 393. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1766
 394. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1761
 395. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1737
 396. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1732
 397. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 1726
 398. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1699
 399. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1690
 400. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1664
 401. Bieżące informacje publiczne 2019
  Wyświetleń: 1661
 402. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018
  Wyświetleń: 1660
 403. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 1645
 404. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1607
 405. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1603
 406. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 1595
 407. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 1593
 408. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1582
 409. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 1581
 410. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1568
 411. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 1566
 412. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 1563
 413. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1563
 414. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1555
 415. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1550
 416. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1541
 417. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1541
 418. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 1516
 419. Interpelacje - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1504
 420. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1501
 421. Protokoły z posiedzeń Komisji 2018
  Wyświetleń: 1499
 422. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1469
 423. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1465
 424. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 1462
 425. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1456
 426. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 1455
 427. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1454
 428. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1441
 429. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1440
 430. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1426
 431. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1381
 432. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1380
 433. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1353
 434. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1345
 435. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1333
 436. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 1331
 437. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2019
  Wyświetleń: 1321
 438. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 1302
 439. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1287
 440. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1283
 441. Powtórzony nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1277
 442. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1264
 443. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1254
 444. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1249
 445. Akty Prawa Miejscowego 2018 rok
  Wyświetleń: 1237
 446. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 1205
 447. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1191
 448. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1179
 449. Interpelacje
  Wyświetleń: 1179
 450. Uchwały Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 1178
 451. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 1168
 452. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 1166
 453. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1154
 454. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1126
 455. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1114
 456. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1055
 457. Protokoły z posiedzeń Komisji 2019
  Wyświetleń: 1039
 458. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1030
 459. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1025
 460. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach
  Wyświetleń: 1006
 461. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 994
 462. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 993
 463. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 991
 464. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 990
 465. Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 971
 466. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 946
 467. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 935
 468. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 927
 469. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 878
 470. Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowosci Rędzina"
  Wyświetleń: 856
 471. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2018
  Wyświetleń: 816
 472. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 790
 473. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 785
 474. Ogłoszenie o wyniku postępowania- zapytanie oferowe
  Wyświetleń: 781
 475. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 780
 476. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 759
 477. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w roku 2018r.
  Wyświetleń: 744
 478. Badanie uchwał 2018
  Wyświetleń: 742
 479. Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/34 położonej w obrębie 0015 Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 722
 480. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 721
 481. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019
  Wyświetleń: 694
 482. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 688
 483. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 671
 484. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 664
 485. Zapytanie oferowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 657
 486. Akty Prawa Miejscowego 2019 rok
  Wyświetleń: 652
 487. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 639
 488. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 504/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 637
 489. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 602
 490. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 575
 491. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 514/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 565
 492. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 4" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 564
 493. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 i 2 zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 555
 494. Raport o stanie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 554
 495. Budowa zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8 przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle na nieruchomości nr 2244 z mapy 9, obręb Żedowice oraz nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.
  Wyświetleń: 542
 496. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 504
 497. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień IV" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 2404 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 491
 498. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 489
 499. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 2" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 479
 500. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 3" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 475
 501. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 433
 502. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień II" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Dobrodzieńska, na działce o nr ew. 46 (obręb 0015) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 429
 503. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień III" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 3014 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 418
 504. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień I" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szemrowice, na działce o nr ew. 117 (obręb 0066) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 414
 505. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 1" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 413
 506. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł
  Wyświetleń: 392
 507. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospod. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospod. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 359
 508. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 3 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 316
 509. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 314
 510. Petycje
  Wyświetleń: 299
 511. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 270
 512. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 492/57 (obręb 0076 Warłów), Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 269
 513. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nadzór inwestor. dot. realizacji inwest.: Rewital. miasta Dobrodzień poprzez przebud. placu rynku, zagosp. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośr. Kultury i Sportu oraz zagosp. Parku Jordanow. w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 259
 514. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1-4 zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł
  Wyświetleń: 229
 515. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 219
 516. Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 192
 517. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 179
 518. Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 178
 519. Samodzielne stanowisko ds. rozliczania inwestycji i projektów
  Wyświetleń: 175
 520. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 171
 521. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 167
 522. Zapytanie ofertowe- unieszkodliwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 161
 523. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 158
 524. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy
  Wyświetleń: 154
 525. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień VI" o mocy 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bzinica Nowa, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 136
 526. Petycje - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 135
 527. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bzinica Nowa, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 122
 528. Nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 117
 529. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 128/23 obręb ewidencyjny Ligota Dobrodzieńska, położonej w gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 112
 530. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 2 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 101
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 10999
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×