Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64506534555098567536722906349049998336360000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
376523460455406493925109645353415885112547476531814909357096
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216142312125380277004680627681370993170329706423783652635227
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
236332585021984257992614323749240172418521664286172347127180
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230321760721545227912484729093224432051721440210492242723275
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
167592185919286181641981522120177251788519809236322241218553
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
148841290612542131611378613567146201111216697139471605612443
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13060892590828504109488965857052537874610837115349779
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000210373723979417815
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 248550
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 153903
 3. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 83958
 4. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 77935
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 70639
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 42552
 7. Nabory pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 38335
 8. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 27776
 9. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 26900
 10. Rada Miejska
  Wyświetleń: 26088
 11. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 26045
 12. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 23419
 13. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 20610
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 19354
 15. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 18715
 16. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 13532
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13531
 18. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 12052
 19. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 11960
 20. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 11896
 21. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 11887
 22. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 11692
 23. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 11482
 24. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 11362
 25. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 11265
 26. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 11161
 27. Burmistrz
  Wyświetleń: 11050
 28. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10999
 29. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 10986
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10703
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10678
 32. Bieżące informacje publiczne 2017 - 2018
  Wyświetleń: 10665
 33. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10314
 34. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 10263
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9991
 36. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 9921
 37. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 9752
 38. Statut gminy
  Wyświetleń: 9638
 39. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 9579
 40. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 9542
 41. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 9483
 42. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9416
 43. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 9219
 44. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 9124
 45. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 9075
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9037
 47. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 8751
 48. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8650
 49. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8568
 50. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 8541
 51. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 8340
 52. Plany i programy
  Wyświetleń: 7958
 53. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7883
 54. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 7791
 55. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 7753
 56. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 7709
 57. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 7589
 58. WYBORY
  Wyświetleń: 7188
 59. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 6975
 60. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 6970
 61. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 6748
 62. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 6662
 63. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 6457
 64. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 6364
 65. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 6299
 66. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6263
 67. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 6245
 68. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 6217
 69. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6207
 70. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6111
 71. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 6067
 72. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 6055
 73. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 6031
 74. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 6002
 75. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 5853
 76. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5840
 77. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 5815
 78. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 5706
 79. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5702
 80. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5699
 81. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 5676
 82. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 5657
 83. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 5620
 84. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5569
 85. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 5568
 86. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5530
 87. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5519
 88. Radcy prawni
  Wyświetleń: 5476
 89. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 5471
 90. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 5460
 91. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5419
 92. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 5409
 93. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 5319
 94. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5272
 95. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 5171
 96. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5167
 97. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 5161
 98. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 5096
 99. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 5085
 100. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5078
 101. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 5053
 102. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 5030
 103. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 4980
 104. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 4894
 105. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 4880
 106. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 4878
 107. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 4867
 108. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 4814
 109. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 4810
 110. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 4796
 111. Wybory ławników
  Wyświetleń: 4762
 112. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4698
 113. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 4661
 114. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 4660
 115. SKARBNIK
  Wyświetleń: 4629
 116. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 4627
 117. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 4616
 118. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4602
 119. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 4568
 120. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 4548
 121. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 4508
 122. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 4496
 123. Samodzielne stanowisko ds. organizacji OSP
  Wyświetleń: 4481
 124. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 4457
 125. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 4452
 126. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 4440
 127. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4395
 128. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 4376
 129. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 4374
 130. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 4365
 131. Samodzielne stanowisko ds. handlu i usług
  Wyświetleń: 4339
 132. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 4327
 133. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 4298
 134. Samodzielne stanowisko ds. informatyki
  Wyświetleń: 4277
 135. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 4260
 136. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 4249
 137. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 4214
 138. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 4186
 139. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4167
 140. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 4157
 141. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 4124
 142. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 4106
 143. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 4088
 144. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 4088
 145. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4083
 146. Roczne informacje o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 4079
 147. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 4037
 148. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4034
 149. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 4027
 150. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 4003
 151. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 3996
 152. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 3973
 153. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 3972
 154. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 3957
 155. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 3932
 156. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 3909
 157. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3885
 158. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3877
 159. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 3871
 160. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 3852
 161. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 3845
 162. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 3816
 163. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 3805
 164. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 3797
 165. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 3783
 166. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 3758
 167. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 3758
 168. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 3757
 169. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 3745
 170. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 3734
 171. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 3731
 172. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 3714
 173. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3711
 174. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3701
 175. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 3693
 176. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3684
 177. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 3682
 178. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 3621
 179. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3593
 180. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 3589
 181. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3588
 182. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 3580
 183. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 3572
 184. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 3545
 185. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3518
 186. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3516
 187. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 3500
 188. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 3488
 189. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 3428
 190. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 3393
 191. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3372
 192. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3366
 193. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 3326
 194. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3315
 195. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 3302
 196. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 3296
 197. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3291
 198. Programy rządowe
  Wyświetleń: 3286
 199. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3277
 200. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 3277
 201. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 3272
 202. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 3262
 203. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3258
 204. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3253
 205. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 3237
 206. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3230
 207. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 3228
 208. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 3225
 209. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 3218
 210. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3218
 211. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 3208
 212. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 3199
 213. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 3191
 214. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 3165
 215. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3159
 216. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 3149
 217. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 3143
 218. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3110
 219. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3108
 220. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3098
 221. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 3093
 222. Informacje o stanie gminy 2017-2019
  Wyświetleń: 3076
 223. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 3071
 224. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 3070
 225. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 3064
 226. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 3061
 227. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 3061
 228. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 3061
 229. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3043
 230. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 3031
 231. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 3029
 232. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3026
 233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2996
 234. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2992
 235. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2991
 236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2981
 237. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2981
 238. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 2978
 239. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2973
 240. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2966
 241. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2950
 242. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2930
 243. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2913
 244. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2873
 245. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2840
 246. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 2810
 247. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2807
 248. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2804
 249. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 2799
 250. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2795
 251. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 2790
 252. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2790
 253. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2775
 254. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2767
 255. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2767
 256. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 2750
 257. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 2743
 258. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 2736
 259. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2732
 260. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2728
 261. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2726
 262. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2716
 263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2716
 264. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 2708
 265. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 2679
 266. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2669
 267. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2663
 268. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2651
 269. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 2645
 270. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 2620
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2620
 272. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2617
 273. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 2610
 274. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 2607
 275. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2603
 276. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 2601
 277. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2591
 278. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2590
 279. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2574
 280. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2536
 281. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 2529
 282. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2527
 283. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2512
 284. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 2502
 285. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 2501
 286. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2497
 287. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 2488
 288. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 2460
 289. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 2460
 290. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2453
 291. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 2449
 292. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2449
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2435
 294. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2429
 295. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2426
 296. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2420
 297. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 2411
 298. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 2399
 299. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2392
 300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2387
 301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2385
 302. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2378
 303. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2373
 304. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 2372
 305. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2367
 306. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2357
 307. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2357
 308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2355
 309. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2352
 310. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2348
 311. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 2345
 312. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 2333
 313. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 2315
 314. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 2312
 315. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2302
 316. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 2289
 317. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2280
 318. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2250
 319. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 2248
 320. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 2247
 321. Informacje o odpadach
  Wyświetleń: 2243
 322. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 2237
 323. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2235
 324. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 2230
 325. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2217
 326. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2186
 327. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2185
 328. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 2181
 329. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2162
 330. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 2156
 331. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2145
 332. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2144
 333. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2135
 334. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2130
 335. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2129
 336. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 2126
 337. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2124
 338. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 2119
 339. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 2104
 340. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 2098
 341. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 2089
 342. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2085
 343. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 2061
 344. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2053
 345. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2046
 346. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2046
 347. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 2037
 348. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 2031
 349. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2027
 350. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2026
 351. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 2022
 352. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2020
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2018
 354. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2016
 355. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2018
  Wyświetleń: 2012
 356. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2011
 357. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2010
 358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2006
 359. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2004
 360. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2004
 361. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1989
 362. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1974
 363. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1962
 364. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1960
 365. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1957
 366. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1941
 367. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 1932
 368. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1918
 369. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1915
 370. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 1912
 371. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1899
 372. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 1887
 373. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1886
 374. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1886
 375. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1878
 376. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1856
 377. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 1841
 378. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1838
 379. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1831
 380. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1827
 381. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1801
 382. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1788
 383. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1782
 384. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 1766
 385. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 98 położonej w obrębie 0006 Bzinica Stara, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1766
 386. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1716
 387. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 1713
 388. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1704
 389. Budżet i jego realizacja 2019
  Wyświetleń: 1699
 390. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1692
 391. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1683
 392. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1673
 393. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 1669
 394. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1669
 395. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1657
 396. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1630
 397. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1626
 398. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1609
 399. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1572
 400. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 1559
 401. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1556
 402. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 1554
 403. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018
  Wyświetleń: 1553
 404. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 1532
 405. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 1521
 406. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1514
 407. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1513
 408. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 1509
 409. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1506
 410. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 1496
 411. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 1494
 412. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1490
 413. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1475
 414. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1475
 415. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1462
 416. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 1451
 417. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1405
 418. Protokoły z posiedzeń Komisji 2018
  Wyświetleń: 1397
 419. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1396
 420. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1393
 421. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1390
 422. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1385
 423. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1385
 424. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1374
 425. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 1374
 426. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 1373
 427. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1353
 428. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1328
 429. Bieżące informacje publiczne 2019
  Wyświetleń: 1312
 430. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1298
 431. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1286
 432. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1279
 433. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1265
 434. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 1255
 435. Interpelacje - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1233
 436. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1229
 437. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1210
 438. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1206
 439. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 1186
 440. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1182
 441. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1177
 442. Akty Prawa Miejscowego 2018 rok
  Wyświetleń: 1139
 443. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 1135
 444. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 1101
 445. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 1100
 446. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1098
 447. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2019
  Wyświetleń: 1083
 448. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1073
 449. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1063
 450. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1061
 451. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1050
 452. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1012
 453. Interpelacje
  Wyświetleń: 1000
 454. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 989
 455. Powtórzony nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 981
 456. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 938
 457. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 911
 458. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 908
 459. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach
  Wyświetleń: 900
 460. Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 863
 461. Uchwały Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 857
 462. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 853
 463. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 851
 464. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 833
 465. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 822
 466. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 811
 467. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 798
 468. Protokoły z posiedzeń Komisji 2019
  Wyświetleń: 787
 469. Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowosci Rędzina"
  Wyświetleń: 772
 470. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2018
  Wyświetleń: 737
 471. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 718
 472. Ogłoszenie o wyniku postępowania- zapytanie oferowe
  Wyświetleń: 704
 473. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 700
 474. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 680
 475. Badanie uchwał 2018
  Wyświetleń: 664
 476. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w roku 2018r.
  Wyświetleń: 662
 477. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 636
 478. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019
  Wyświetleń: 594
 479. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 589
 480. Zapytanie oferowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 578
 481. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 574
 482. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 561
 483. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 504/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 553
 484. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 514/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 490
 485. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 4" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 488
 486. Budowa zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8 przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle na nieruchomości nr 2244 z mapy 9, obręb Żedowice oraz nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.
  Wyświetleń: 480
 487. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 i 2 zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 471
 488. Akty Prawa Miejscowego 2019 rok
  Wyświetleń: 459
 489. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 443
 490. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień IV" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 2404 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 418
 491. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 2" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 409
 492. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 3" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 406
 493. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 388
 494. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 367
 495. Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/34 położonej w obrębie 0015 Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 361
 496. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień II" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Dobrodzieńska, na działce o nr ew. 46 (obręb 0015) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 358
 497. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 1" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 355
 498. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień I" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szemrowice, na działce o nr ew. 117 (obręb 0066) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 354
 499. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień III" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 3014 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 354
 500. Raport o stanie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 345
 501. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 331
 502. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 329
 503. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospod. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospod. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 263
 504. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 241
 505. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 236
 506. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł
  Wyświetleń: 229
 507. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 3 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 226
 508. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 492/57 (obręb 0076 Warłów), Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 180
 509. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nadzór inwestor. dot. realizacji inwest.: Rewital. miasta Dobrodzień poprzez przebud. placu rynku, zagosp. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośr. Kultury i Sportu oraz zagosp. Parku Jordanow. w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 142
 510. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 111
 511. Petycje
  Wyświetleń: 97
 512. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 87
 513. Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 83
 514. Samodzielne stanowisko ds. rozliczania inwestycji i projektów
  Wyświetleń: 74
 515. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 73
 516. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 73
 517. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 69
 518. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy
  Wyświetleń: 69
 519. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 66
 520. Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 65
 521. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 65
 522. Petycje - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 60
 523. Zapytanie ofertowe- unieszkodliwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 53
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 10703
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×